Els nostres serveis

Prerequisits APPCC

Els prerequisits APPCC són una sèrie de condicions prèvies a la implantació d'un sistema APPCC, que serveixen de base per a la producció d'aliments segurs i de qualitat. Si no s'elabora abans un pla de prerequisits, és difícil fer una anàlisi APPCC, que identifiqui els perills i els punts de control crític de la cadena.

Prerrequisit 1

Pla de control de temperatures

Es tracta d'un prerrequisit que no està present en tots els plans de prerrequisits, depèn del tipus d'empresa alimentària, i la seva funció és assegurar que les temperatures dels equips utilitzats a la cadena de subministrament estiguin controlades, establint límits crítics mínims i màxims, per evitar l'aparició i proliferació de microorganismes als aliments.

Prerrequisits 2 i 3

Pla de potabilització de l'aigua i control de plagues

D'una banda, el prerrequisit 2 pretén garantir la innocuïtat de l'aigua utilitzada a l'empresa alimentària, i d'altra banda, el prerrequisit 3 té per objectiu evitar l'aparició i proliferació d'insectes i animals que poden significar una font de contaminació d'aliments.

Prerrequisit 4

Pla de formació en manipulació d'aliments

Aquest prerrequisit busca assegurar que els manipuladors d'aliments compten amb una formació en higiene alimentària adequada a la seva activitat laboral i l'apliquen en les seves tasques.

Prerrequisit 5

Pla de gestió de residus

Aquest prerrequisit té per objectiu evitar que els residus o subproductes que genera l'empresa alimentària siguin font de contaminació dels aliments i posin en risc la seguretat a la cadena alimentària.

Necessites més informació sobre els prerrequisits APPCC?

Conèixer el pla APPCC (Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control) és fonamental per prevenir riscos biològics, químics i físics a la cadena de subministrament alimentari. A SAIA treballem amb professionals altament qualificats i amb experiència en el sector que assessoren cada empresa alimentària a crear, aplicar i mantenir un bon pla APPCC.