Prerrequisits APPCC

Els prerequisits APPCC són una sèrie de condicions prèvies a la implantació d'un sistema APPCC, que serveixen de base per a la producció d'aliments segurs i de qualitat. Si no s'elabora abans un pla de prerequisits, és difícil dur a terme una anàlisi APPCC, que identifiqui els perills i els punts de control crític de la cadena. Encara que hi ha condicions que estan presents en qualsevol pla de prerequisits APPCC, és l'activitat de cada establiment la que determinarà quines són necessàries, i serà susceptible de modificació i posada al dia.

Prerequisit 1

Pla de control de temperatures

Es tracta d'un prerequisit que no està present a tots els plans de prerequisits, depèn del tipus d'empresa alimentària, i la seva funció és assegurar que les temperatures dels equips que es fan servir a la cadena de subministrament estan controlades, establint límits crítics mínims i màxims, per evitar l'aparició i proliferació de microorganismes als aliments.

Prerequisits 2 i 3

Pla de potabilització de l’aigua i control de plagues

D'una banda, el prerequisit 2 pretén garantir la innocuïtat de l'aigua que fa servir l'empresa alimentària, i de l'altra, el prerequisit 3 té per objectiu evitar l'aparició i proliferació d'insectes i animals que poden significar una font de contaminació d'aliments.

Prerequisit 4

Pla de formació en manipulació d'aliments

Aquest prerequisit busca assegurar que els manipuladors d'aliments disposen d'una formació en higiene alimentària adequada a la seva activitat laboral i l'apliquen en les seves tasques.

Prerequisit 5

Pla de gestió de residus

Aquest prerequisit té per objectiu evitar que els residus o subproductes que genera l'empresa alimentària siguin font de contaminació dels aliments i posin en risc la seguretat a la cadena alimentària.

Necessites més informació sobre els prerequisits APPCC?

Conèixer el pla APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític) és fonamental per prevenir riscos biològics, químics i físics a la cadena de subministrament alimentària. A SAIA treballem amb professionals altament qualificats i amb experiència al sector que assessoren cada empresa alimentària per crear, aplicar i mantenir un bon pla APPCC.

Demanar informació

© SAIA 2023