Auditoria alimentària a Barcelona

A SAIA un dels nostres principals serveis és l'auditoria alimentària a Barcelona, és a dir, la revisió sistemàtica de tots els procediments de la cadena alimentària per avaluar si s'està aplicant la normativa vigent i estàndards de qualitat que poden donar valor afegit a l'empresa.

Auditoria alimentària

Cas real: Claris Hotel & Spa 5*GL de Barcelona

Les auditories es poden dur a terme abans de l'elaboració d'un pla APPCC, just després per validar-lo o al cap d'un temps per verificar si s'està aplicant correctament. Mira el vídeo d'un cas real d'auditoria personalitzat per al Claris Hotel & Spa 5 * GL de Barcelona.

1. Auditoria alimentària de diagnòstic

Observem tots els procediments de la cadena alimentària i elaborem complets informes (amb fotografia, puntuació, gràfics comparatius, etc.) que indiquen al nostre client la situació de partida en què es troba. A partir d'aquesta auditoria es marcarà un objectiu i un mètode d'actuació per a aconseguir-ho, per mitjà del disseny d'un pla integral d'higiene alimentària, adequat a les característiques, necessitats i infraestructura del client. Aquest pla anirà acompanyat d'un calendari d'implantació, amb el nombre de visites de supervisió previstes, i en què consistiran.

Abans de començar a implantar el pla, s'intenta aconseguir la màxima implicació per part del personal, exposant-li els resultats de l'auditoria alimentària de diagnòstic, introduint-lo en el sistema de treball APPCC i informant-lo del calendari d'implantació.

2. Auditoria de validació

Es porta a terme després de la implantació del sistema APPCC. Ens indicarà si és aplicable al treball diari que preveu de forma teoricopràctica, i en cas contrari, plantejarem els canvis necessaris per fer que ho sigui.

3. Auditoria alimentària de seguiment

És la que es fa al cap d'un període de temps determinat després de la implantació del sistema APPCC, per valorar els resultats. A SAIA aconsellem realitzar auditories alimentàries de seguiment de forma periòdica per mantenir viu el manual de qualitat i adaptar-lo a nous reptes que puguin plantejar-se. És especialment important en empreses amb diferents centres de treball, casos en què SAIA elabora estadístiques comparatives de resultats obtinguts en cada un o bé comparacions gràfiques de resultats en el temps.

© SAIA 2023