Nuestros servicios

Pla APPCC a Barcelona

Les exigències actuals d'institucions i consumidors giren al voltant d'aliments més segurs, i la indústria té la responsabilitat de complir les expectatives. De fet, la Comissió Europea ha donat especial prioritat a la seguretat alimentària, per la qual cosa la indústria s'ha d'adaptar i complir els requisits necessaris per vetllar per aquesta seguretat. Per això és vital implementar un pla APPCC.

El manual d'autocontrols APPCC

Cas real: Momotaro

Un pla APPCC es materialitza en un pla d'autocontrols. Mira el vídeo d'un cas real d'elaboració d'un manual d'autocontrols APPCC personalitzat per al grup de restauració Momotaro.

Val més prevenir...

Garantim que implantis de forma correcta el teu pla APPCC

Conèixer el pla APPCC (Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control) és fonamental per prevenir riscos biològics, químics i físics a la cadena de subministrament alimentària, per salvaguardar la innocuïtat dels aliments i de l'aigua. És, doncs, un sistema de prevenció més que no pas un sistema d'inspecció quan el producte ja està finalitzat. Sovint també se'l coneix per les sigles en anglès HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

T'assessorem

El pla APPCC, una directiva europea que obliga a l'empresa alimentària

El Reglament (CE) 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell del 29 d'abril del 2004 estableix en el seu article 5.1 l'obligació dels operadors d'empresa alimentària de crear, aplicar i mantenir un procediment o procediments permanents basats en els principis de l'APPCC.

Els 7 pilars bàsics del pla APPCC que et ajudarem a implantar

Detectar perills

evitables, eliminables o controlables.

Identificar punts de control crítics

en els quals el control sigui essencial per evitar, eliminar o controlar un perill.

Establir límits crítics

que diferenciïn l'acceptabilitat de la inacceptabilitat per a la prevenció en cada punt de control crític.

Establir i aplicar un sistema de vigilància

de punts de control.

Establir accions correctives

quan la vigilància indiqui que un punt de control crític no està controlat.

Establir procediments de verificació

regulars per assegurar que les mesures anteriors estiguin funcionant segons el previst.

Establir procediments de documentació

i registre per demostrar l'aplicació efectiva de les mesures anteriors.

No ens hem d'adormir!

Un pla que cal mantenir actualitzat

Quan s'introdueixi alguna modificació en el producte, el procés o en qualsevol de les seves fases, els operadors d'empresa alimentària han de revisar el procediment i introduir-hi els canvis pertinents, per això és necessari que coneguin bé el sistema APPCC i estiguin en formació contínua.

Demana'ns informació

Necessites informació sobre plans APPCC per a la teva empresa alimentària?

Contacta'ns i t'assessorem sense compromís.