Guies i llibres de text

SAIA ha elaborat diferents materials relacionats amb la seguretat alimentària per ajudar les empreses alimentàries i de restauració col·lectiva a vetllar per la higiene alimentària.

Guia de pràctiques correctes d'higiene per a restaurants

Guia de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària per a restauració coordinada per SAIA.

Descarregar

Guia de pràctiques correctes d'higiene per al sector forner

Descarregar

Guia de pràctiques correctes d'higiene per al sector de la pastisseria

Descarregar

Gestió de la qualitat i la seguretat i higiene alimentàries

Comprar llibre