Guies i llibres de text

Guia de pràctiques correctes d'higiene per als restaurants

Guia Acsa restauracio coordinada per Saia

Guia de pràctiques correctes d'higiene per al sector flequer

Guia de pràctiques correctes d'higiene per al sector flequer

Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos

Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos

Guia de pràctiques correctes d'higiene per al sector de la pastisseria

Guia de pràctiques correctes d'higiene per al sector de la pastisseria

Gestión de la Calidad y la Seguridad e Higiene alimentarias

Gestión de la Calidad y la Seguridad e Higiene alimentarias

© SAIA 2023