Assessoria en legislació alimentària

A SAIA oferim als nostres clients una informació actualitzada de les disposicions legals vigents que afectin el seu producte, el seu etiquetatge i publicitat, els seus establiments de producció i emmagatzematge, el seu transport i el seu control, així com tots els canvis legislatius que es publiquin. Aquesta és una forma senzilla de limitar al necessari la lectura i interpretació de les diferents legislacions que es publiquen constantment.

El "paquet d'higiene" europeu

La legislació alimentària d'aplicació a les indústries espanyoles i a empreses relacionades amb l'alimentació procedeix majoritàriament d'instàncies europees, i és comuna a la resta de països de la Unió Europea. El gruix d'aquesta legislació és sovint conegut com el "paquet d'higiene", un marc legislatiu format per reglaments i directives per a la producció d'aliments i la seguretat alimentària dins de la UE, que posen l'accent tant en la seguretat dels productes alimentaris com a l'adequada informació als consumidors.

Sabies que...?

Les sancions a una empresa alimentària per incompliment dels requisits legals exigits poden anar de 5.000 euros a 600 milions d'euros, i fins i tot la clausura provisional o permanent del local, depenent del perjudici causat a la salut, el benefici que n'hagi obtingut o la intencionalitat que hagi mostrat amb el seu incompliment, així com la gravetat o la reincidència.

La legislació alimentària té com a objectiu protegir el consumidor de:

  • Riscos per a la seva salut per part dels productes alimentaris insegurs
  • Frau, adulteració, etc., que deteriorin la qualitat d'aquests productes

L'empresa alimentària: responsable del compliment de la normativa vigent

Totes les empreses que manipulen aliments o aigua per al consum, com la indústria agroalimentària, la restauració i restauració col·lectiva, i el comerç minorista d'alimentació, necessiten estar al dia de la normativa vigent per al seu compliment, ja que són les responsables davant la llei de qualsevol perjudici causat pel seu incompliment. Per això és important que comptin amb assessoria en legislació alimentària, ja sigui pels seus propis mitjans o amb suport extern.

© SAIA 2023