Menjadors escolars i Covid-19: pautes d’higiene i seguretat

14 juliol, 2020
Compartir post:
Menjadors escolars i Covid-19: pautes d’higiene i seguretat

Última actualització: 6 abril, 2024

Temps de lectura: 6 minutos

Amb la tornada a les aules el pròxim setembre arriba la preocupació sobre la seguretat dels menjadors escolars amb la Covid-19. Hi pot haver qui es pregunti si és segur deixar que els seus fills romanguin en el centre escolar també a l’hora de menjar o és preferible que mengin a casa.

Les diferents comunitats autònomes es van comprometre’lal juny a garantir el transport i el menjador escolar als alumnes que ho necessitin adoptant totes les mesures de seguretat necessàries. Això s’aplica tant a les escoles que disposen de cuina pròpia com als que recorren a un servei de càtering extern. A partir d’aquest compromís, cada comunitat autònoma d’establir mesures concretes d’acord amb les seves competències en matèria d’educació.

Entre les mesures que s’adoptaran, i que poden canviar segons les necessitats de cada moment, hi ha les d’aplicar una sèrie de pautes d’higiene i seguretat alimentària per reduir contactes, a més de les que ja hem especificat anteriorment per a situacions de normalitat en aquest tipus d’entorns.

Aliments i transmissió de la Covid-19

Tot i que ja s’han publicat moltes notícies sobre aquesta qüestió, no està de més recordar que actualment no hi ha proves que els aliments i l’aigua potable puguin ser una font o una via de transmissió de la Covid- 19, segons afirma l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària ( EFSA ) en un estudi realitzat per l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació. Tot i així, cal recordar que un treballador infectat pot contaminar amb el virus els aliments que toqui o les instal·lacions on els manipula si està infectat i es toca amb les mans la cara o esternuda o tus sobre d’un aliment o una superfície.

Pautes generals d’organització

 • A trets generals, comunitats autònomes com Madrid o Catalunya han establert que tenint en compte que no tots els centres tenen les mateixes instal·lacions cada un haurà analitzar-les per decidir quines necessitats tenen per evitar haver de fer rotació d’alumnes que causaria perjudicis en l’activitat escolar.
 • El menjador escolar estarà actiu des del primer dia lectiu. La tendència serà a fer més torns d’esbarjo i de menjador, i a fer coincidir en ells els alumnes dels mateixos grups estables per garantir la traçabilitat de qualsevol brot del Coronavirus, sigui en una taula o vàries.
 • Entre alumnes que no pertanyin al mateix grup que coincideixin en una mateixa taula, s’haurà de deixar un espai addicional lliure entre ells, amb una cadira buida, per exemple.
 • Els àpats es faran, preferiblement, a l’espai habitual, però es poden habilitar si es requereix aules o altres espais per a aquest efecte.
 • Després de cada torn de menjars, s’ha de portar a terme una neteja i desinfecció de les taules , incloent-hi l’últim torn.
 • Les comunitats també estableixen l’obligatorietat de garantir el rentat de mans abans i després del menjador i l’esbarjo, i recomanen situar dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada i sortida de les dues activitats.

El pla d’actuació per als centres educatius per al curs 2020-2021 a Catalunya

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va presentar a principis de juliol el seu pla d’actuació, que afecta espais docents, espais de menjador, cuines, espai de cantines, etc.

Pràctiques de precaució per als menjadors escolars

A més de les pautes generals que acabem de detallar, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya estableix altres més concretes que enumerem a continuació.

 • El menjar ha de servir-se en plats individuals que no podran ser compartits entre alumnes. Això s’aplica especialment a enciameres o fonts de menjar per compartir.
 • No es posaran en les taules estris d’ús comú, com setrills i setrilleres, cistells de pa per a tota una taula, etc. L’aigua pot servir-se en una sola gerra però haurà servir-la sempre una mateixa persona adulta o bé sempre un mateix alumne durant tot el menjar.
 • En els centres en què com a part del seu projecte pedagògic els alumnes s’encarreguin de tasques com posar o recollir la taula o netejar les instal·lacions després del dinar, sempre hauran d’encarregar d’aquestes tasques els alumnes d’un mateix grup estable.
 • En els centres en què se serveixi el menjar mitjançant una línia d’autoservei , els alumnes hauran de mantenir la distància de seguretat d’1,5 m entre ells en la cua.
 • Habilitar les aules com a espai de menjador pot ser una bona solució com a forma de minimitzar els contactes amb alumnes d’altres grups estables, i en aquest cas serà imprescindible també netejar, desinfectar i ventilar l’espai després del dinar.
 • Al trasllat dels aliments cal seguir les pautes de seguretat alimentària necessàries.
  • Pràctiques de precaució en cantines

   Les cantines pròpies d’instituts podran funcionar com es preveu en el cas dels establiments de restauració corrents, amb les següents particularitats:

   • Adopció de les mesures necessàries per evitar la concentració d’alumnes a l’entrada a l’interior de la cantina (l’establiment de grups per esbarjo i menjador ajuda en aquesta prevenció d’aglomeracions).
   • Ús de guants i mascareta per part de personal de la cantina.
   • Com en els menjadors, podran compartir taula o espai de taules dels alumnes d’un mateix grup estable, i en el cas de coincidir més d’un, haurà de deixar-se un espai d’1,5 m entre ells, amb una cadira de separació.
   • És recomanable situar dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada i sortida de la cantina.
   • Pràctiques de precaució en les cuines

    Els centres educatius que tinguin cuina pròpia hauran de seguir, a més de les pràctiques d’higiene alimentària ja descrites en posts com aquest, algunes addicionals que de fet ja hauríem d’aplicar, en molts casos, en el dia a dia encara que no estiguéssim en alerta sanitària:

    • Ús obligatori de mascareta i guants a tot el personal.
    • Mínim contacte físic, mantenint si és possible la distància de seguretat de 1,5 m .
    • No fer servir els mateixos estris dues persones sense netejar-los i desinfectar-los abans.
    • Apostar per la digitalització a la gestió de comandes (en comptes de fer-ho per mitjà de notes físiques, fer-ho mitjançant pantalles tablet amb un programari de comandes, per exemple)
    • Opcionalment, és recomanable fer un control de temperatura del treballador a l’entrada en el lloc de treball.

    Resolució de dubtes en matèria de menjadors escolars i Covid-19

    Consultories de seguretat alimentària com SAIA col·laboren en l’elaboració de guies i protocols d’actuació en matèria de seguretat alimentària durant la pandèmia per la Covid-19. Entre els seus serveis hi ha la formació i assessoria en mesures de seguretat i higiene per a menjadors escolars, així com la manipulació d’aliments, etiquetatge, al·lèrgies i intoleràncies, etc. amb l’objectiu principal d’identificar els punts de control crítics en la cadena i minimitzar o eliminar riscos davant de la Covid-19.