Anàlisi del nou reial decret en matèria de seguretat alimentària al comerç minorista.

24 gener, 2023
Compartir post:
Anàlisi del nou reial decret en matèria de seguretat alimentària al comerç minorista.

Última actualització: 6 abril, 2024

Temps de lectura: 7 minutos

El 2022 ha finalitzat amb una nova normativa reguladora de les condicions higienicosanitàries en la producció i comercialització d’aliments al sector minorista. Recordem que al sector minorista s’inclouen restaurants, carnisseries, pastisseries, etc.

 

Aquest nou reial decret busca unificar tots els minoristes en únic marc regulador. Anteriorment hi havia normatives específiques per al sector carni, per a les pastisseries, per al sector dels menjars preparats, per a la restauració, etcètera. Amb aquest nou marc legal, doncs, s’unifica la normativa i és per això que aquest Reial decret deroga diversos decrets anteriors.

Però no només serveix per unificar els sectors sota un mateix marc legal. També estableix uns criteris de marginalitat d’àmbit estatal per distingir entre comerç minorista i empresa industrial, cosa que fins ara marcaven de manera diferent cadascuna de les comunitats autònomes. D’altra banda, ja inclou criteris de sostenibilitat i malbaratament alimentari (que desenvoluparem més endavant en aquest article) per adaptar-se a les noves normatives que han de arribar a partir d’aquest 2023 a nivell nacional i europeu.

A més, també regula aspectes com la venda de menjar elaborat a la llar o la presència d’animals domèstics als llocs on se serveix menjar, cosa que fins ara no estava legislada.

Com sempre que es parla de matèria legal, reials decrets, etc, no és fàcil si no ets un expert en el sector, entendre tot aquest llenguatge i veure en què pot afectar el teu negoci. Recomanem llegir l’article complet i davant de qualsevol dubte sempre estem a la vostra disposició per ajudar-vos i aclarir els punts necessaris.

L’objectiu d’aquest article és resumir el més important d’aquest nou Reial decret però sense entrar en cap anàlisi detallada. Comencem.

 

Criteris de marginalitat: definició d’activitat marginal, localitzada i restringida al sector minorista.

 

El nou Reial decret recull els criteris per a la venda d’aliments entre comerços de venda al detall. En aquest aspecte, indica que només poden subministrar aliments de producció pròpia i productes d’origen animal a establiments de comerç al detall de diferent titularitat si aquest subministrament és marginal, localitzat i restringit. I afegeix que una activitat es considerarà marginal quan:

 

  • El subministrament d’aliments a altres establiments de comerç al detall és inferior o igual al 25% del volum anual d’aliments comercialitzats.
  • Suposa una comercialització total d’un màxim de 500 kg a la setmana, incloent-hi el subministrament a consumidor final i altres establiments de comerç al detall.

D’altra banda, defineix l’activitat com a localitzada si l’establiment de comerç al detall subministra productes alimentaris a altres establiments de comerç al detall ubicats a la unitat sanitària local, zona de salut o territori d’iguals característiques i finalitat que defineixi l’autoritat competent corresponent o entre zones limítrofes. En el cas de comerç entre establiments de diferents comunitats autònomes, el subministrament es pot fer en un radi inferior o igual a 50 km.

Finalment,una activitat es considerarà restringida quan no se subministrin productes alimentaris a establiments inscrits al Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA).

Requisits de temperatura dels productes alimentaris.

Un altre dels aspectes que destaquen aquest nou reial decret és que estableix uns criteris molt més clars sobre la temperatura. Aquesta és la taula de temperatures que aporta:

 

Hi ha algunes excepcions, pel que recomanem revisar al document publicat pel Govern.

En el cas dels menjars preparats, el reial decret determina que s’han de consumir com més aviat millor si no es refrigeren, congelen o es mantenen a una temperatura superior a 63ºC.

Si es refrigeren, el procés de refredament ha de permetre que el producte passi de 60ºC a 10ºC en menys de dues hores i s’ha de mantenir a una temperatura igual o inferior a:

  • 4ºC si la seva vida útil és superior a 24 hores
  • 8ºC si la vida útil és inferior a 24 hores.

Si el producte es reescalfa i no es consumeix, cal descartar-lo i no es pot tornar a escalfar ni emmagatzemar.

Congelació, descongelació i recongelació d’aliments

Per nosaltres aquest és un dels punts més destacables del nou reial decret. Obre la porta que alguns sectors detallistes, com ara el carni, pugui congelar el producte. Evidentment, s’obliga a seguir una sèrie de requisits. Segurament es tracta d’una mesura que també va en la línia d’evitar al màxim el malbaratament alimentari.

A la congelació de matèries primeres fresques, cal conservar l’etiqueta original i afegir-hi una segona etiqueta amb data de congelació. En cas de productes elaborats, hi figurarà data de congelació i data de consum preferent.

Tot i que la norma no ho defineix clarament, del text es dedueix que la congelació es realitzarà preferentment per mètodes ràpids com un abatidor de temperatures.

Quant a la descongelació, s’estableix l’opció de realitzar-se, a més de refrigeració, en sistemes ràpids com microones o en aigua freda sempre que es cuinin immediatament després de descongelar. Un cop descongelats, els productes no podran ser recongelats excepte si es processen o cuinen.

 

Consum de peix: prevenció d’anisakis, mol·luscs vius i aquaris

 

Cal garantir que tot peix d’origen marí així com cefalòpodes (pop, sípia, calamar) a consumir en cru se sotmetran a congelació mínima de 24 ha -20 ºC (o 15 ha – 35 ºC).

Se’n poden exceptuar els productes procedents d’aqüicultura si acrediten degudament l’absència del paràsit.

El tractament tèrmic mínim per no requerir congelar és de 60ºC durant un minut.

En cas d’adquirir mol·luscs bivalves vius per al consum o l’elaboració, l’etiqueta del producte s’ha de conservar 60 dies des de l’adquisició.

En cas de disposar aquaris per mantenir vius crustacis o anguiles, només es podran destinar per elaborar-lo a l’establiment (no vendre vius a clients).

El reial decret també recorda que els productes elaborats al comerç al detall han de seguir la normativa vigent en matèria d’etiquetatge. A més també estableix uns paràmetres clars que fan referència a l’accés i presència d´animals domèstics als establiments de comerç al detall recordant, per exemple, que està prohibit l’accés d’animals a supermercats, mercats i altres comerços d’alimentació.

Finalment, el reial decret inclou una novetat important de la qual parlarem més a fons en un proper article al nostre bloc. Per primera vegada es legisla la venda de productes alimentaris cuinats i manipulats a la cuina d’una llar. Fins ara no era possible legalment cuinar a casa i vendre aquests productes, encara que la reglamentació europea sí que ho legisla. Ara sí que és possible complint un seguit de requisits molt estrictes.

Us deixem de nou l’accés al Reial decret publicat al BOE el 21 de desembre de 2022 aquí.

 

Definició de comerç minorista o al detall

 

S’entén per establiment de comerç al detall aquell en què es duu a terme la manipulació, preparació, elaboració o transformació d’aliments i el seu emmagatzematge en el punt de venda o entrega a la persona consumidora final oa una col·lectivitat,al lloc o a distància. S’inclouen els locals ambulants o provisionals (com carpes, paradetes i vehicles de venda ambulant), els magatzems de suport i les instal·lacions en què amb caràcter principal es realitzin operacions de venda a la persona consumidora final, així com establiments de restauració i hostaleria .

 

A efectes d’aquest Reial decret són aplicables les definicions previstes al Reglament (CE) núm. 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, així com al Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril del 2004; al Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, ia la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició