12/03/2018

Llicència C1, C2 y C3 de restauració de l’Ajuntament de Barcelona

Licencia C1, C2 y C3


Obrir un restaurant o bar -ja sigui arran d’una compravenda o d’un traspàs- és un projecte emocionant, especialment quan tenim al cap un munt de noves idees pel que fa a la cuina, a la decoració, a l’organització, etc. No obstant això hem de preveure una petita gimcana de tràmits inicial que no ha de desanimar-nos si estem mentalitzats i tenim presents els passos a seguir. Aquests tràmits parteixen per la llicència d’activitat comercial, col·loquialment coneguda com a llicència d’obertura, o, en el cas de Barcelona, ​​coneguda fins fa poc com a llicència C1, llicència C2 o llicència C3.

L’ordenança municipal que regeix les llicències d’obertura

En el cas de Barcelona, ​​l’obtenció la llicència per obrir un restaurant o negoci de restauració similar de nova adquisició, es regeix per la OMAIIA, és a dir l’Ordenança Municipal d’Activitats i d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental de Barcelona. Aquesta llei municipal estableix diferents tràmits per obrir un bar o restaurant depenent de les seves característiques, encara que tots ells requereixen com a punt de partida un projecte i plànols elaborats per un enginyer i requereixen la inspecció d’una entitat privada col·laboradora, Entitat Ambiental de Control (EAC).

Un local amb terrassa, per exemple, requereix que l’Ajuntament revisi el projecte i els plànols i faci al·legacions que respondrà l’enginyer, mentre que un local d’un aforament menor de 150 persones sense terrassa pot fer tots els tràmits fins al moment de la concessió de la llicència directament amb l’EAC.

A més, poden requerir permisos addicionals atenent la singularitat del barri on es vol obrir el restaurant, d’acord amb l’ordenança de terrasses.

En el cas dels traspassos de locals que es regien per la classificació antiga, és a dir, la llicència C1, C2 i C3, el permís segueix dient-se per la seva nomenclatura anterior, en conservar l’antiguitat. Aquesta és una dada important, ja que el nombre de traspassos amb relació al nombre de compravendes és molt elevat.

Llicència C1, C2 i C3 antiga: equivalències amb l’OMAIIAA

Amb l’OMAIIAA, els nous negocis de restauració passen a regir-se pels annexos II i III.2a de l’ordenança, que classifiquen el que abans eren la llicència C1, C2 i C3 en bars, bars amb restauració menor i restaurants, i dins de cadascuna d’aquestes definicions hi ha subtipus de bars i restaurants, com s’especifica a continuació:

Bar sense servei de restauració (antiga llicència C1)

Requisits generals:

 • Poden servir tapes fredes i entrepans freds i calents (no cuinats)
 • Poden servir tapes calentes no elaborades al local
 • Poden tenir aparells generadors de calor com cafeteres, sandwitxeres o forns microones per escalfar tapes o entrepans
 • No poden tenir aparells per cuinar, com planxes o cuines
 • No poden servir dinars o sopars

Aquest tipus de bars no requereixen obligatòriament sistema d’extracció o filtre de fums.

Aquest tipus de llicència s’aplica a cafeteries i bars que només serveixen esmorzars, granges, etc. Això sí, no cobreix altres tipus de bars que no fan tapes o menjars calents, com ara bars musicals. Aquests tipus d’activitats es regeixen per un epígraf diferent de la OMAIIAA.

Bar amb restauració menor (antiga llicència C2)

Bar amb restauració mixta menor

Requisits generals:

 • Poden servir tapes fredes i entrepans freds i calents (no cuinats)
 • Poden servir tapes calentes no elaborades al local, procedents d’empreses de càtering o cuina industrial que estiguin inscrites al Registre Sanitari d’Indústries
 • Poden tenir aparells generadors de calor com cafeteres, sandwitxeres o forns microones per escalfar tapes o entrepans
 • Poden tenir alguns aparells per cuinar, com planxes elèctriques, amb potència no superior als 3 kW
 • No poden servir menjars o sopars

Aquest tipus de bars no requereixen obligatòriament sistema d’extracció de fums per xemeneia, n’hi ha prou filtrar amb filtres de carbó actiu els fums a l’interior del local.

Bar de menjar ràpid

Requisits generals:

 • Poden servir tapes i entrepans calents (no cuinats), incloent els procedents d’empreses de càtering o cuina industrial que estiguin inscrites al Registre Sanitari d’Indústries
 • Poden tenir aparells generadors de calor com cafeteres, sandwitxeres o forns microones per escalfar tapes o entrepans
 • Poden tenir aparells per cuinar, com planxes, sense límit de potència o combustible
 • No poden servir menjars o sopars

Aquest tipus de bars requereixen sistema d’extracció de fums homologat.

Les llicències C2 en realitat són equivalents a aquests bars de menjar ràpid, ja que a diferència dels bars amb restauració mixta menor, sí que poden disposar de tot tipus d’aparells per cuinar. La OMAIIAA, per tant, estableix un nou tipus de llicència més restrictiva per a nous bars-restaurant.

Restaurant (antiga llicència C3)

Restaurant en el qual tots o part dels aliments servits al restaurant s’elaboren en la pròpia cuina de l’establiment.

 • Només serveixen dinars o sopars, preparats a la cuina del propi establiment o procedents d’empreses de càtering o cuina industrial que estigui inscrita en el Registre Sanitari d’Indústries
  Poden tenir aparells per cuinar, com planxes o fogons, sense límit de potència o combustible

Aquest tipus de restaurants requereixen sistema d’extracció de fums homologat.

Restaurant en el qual els menjars servits en el restaurant procedeixen exclusivament d’una empresa de càtering, degudament inscrita en el Registre Sanitari d’Indústries.

 • Només serveixen dinars o sopars, exclusivament procedents d’empreses de càtering o cuina industrial que estiguin inscrites al Registre Sanitari d’Indústries
 • Poden tenir aparells per cuinar, com planxes o fogons, amb una potència màxima d’escalfament de 5 kW i sense potència de cocció

Aquest tipus de restaurants no requereixen obligatòriament sistema d’extracció de fums per llar de foc, n’hi ha prou filtrar amb filtres de carbó actiu els fums a l’interior del local.

Restaurant-bar en el qual tots o part dels aliments servits al restaurant i s’elaboren a la pròpia cuina de l’establiment.

 • Serveixen tapes i entrepans calents (no cuinats), incloent els procedents d’empreses de càtering o cuina industrial que estigui inscrita en el Registre Sanitari d’Indústries
 • Serveixen dinars o sopars, preparats a la cuina del propi establiment o procedents d’empreses de càtering o cuina industrial que estiguin inscrites al Registre Sanitari d’Indústries
 • Poden tenir aparells per cuinar, com planxes o fogons, sense límit de potència o combustible

Aquest tipus de restaurants requereixen sistema d’extracció de fums homologat.

Restaurant-bar en què els menjars servits en el restaurant procedeixen exclusivament d’una empresa de càtering, degudament inscrita en el Registre Sanitari d’Indústries.

 • Serveixen tapes i entrepans calents (no cuinats) exclusivament procedents d’empreses de càtering o cuina industrial que estiguin inscrites al Registre Sanitari d’Indústries
 • Serveixen dinars o sopars exclusivament procedents d’empreses de càtering o cuina industrial que estigui inscrita en el Registre Sanitari d’Indústries
 • Poden tenir aparells per cuinar, com planxes o fogons, amb una potència màxima d’escalfament de 5 kW i sense potència de cocció

Aquest tipus de restaurants requereixen sistema d’extracció de fums homologat.

La del restaurant-bar en què tots o part dels aliments són servits al restaurant i s’elaboren a la cuina de l’establiment és el tipus de llicència més demandada, ja que s’aplica a qualsevol local de restauració que serveixi plats cuinats, com un bar de tapes, una hamburgueseria o bar o restaurant que serveixi menús i/o carta, i de fet, aquest subtipus és el que corresponia a la llicència C3. Això indica que la OMAIIAA estableix nous subtipus de restaurants amb més restriccions de les que establia el permís anterior, i és per això que adquirir un bar-restaurant que es pugui acollir a la normativa antiga és especialment apreciat.

Requisits tecnicosanitaris per a les llicències C1, C2 i C2 i noves llicències

Servei de begudes:

 • Sistema mecànic d’higienització de la vaixella (rentavaixelles o similar)
 • Pica per a la neteja d’estris i mans amb aigua freda i calenta

Servei de tapes o entrepans/Espai destinat a cuina:

 • Finestres, portes i obertures amb pantalles mosquiteres desmuntables
 • Superfícies de treball suficients
 • Sistema extractor, eficaç i suficient
 • Il·luminació protegida amb pantalles estanques
 • Rentamans d’ús exclusiu i complet
 • Piques pel rentat d’aliments
 • Pica pel rentat d’estris i vaixella
 • Sistema mecànic d’higienització de vaixella i coberts (rentavaixelles o similar)
 • Espai o armari per productes tòxics i estris de neteja
 • Espai o armari per estris, vaixella i envasos
 • Recipient estanc i d’obertura no manual per a la brossa
 • Sistema de manteniment dels menjars preparats (fred o calent) amb lector de temperatures:
 • Menjars refrigerats amb durada inferior a 24 hores 8ºC.
 • Menjars refrigerats amb durada superior a 24 hores 4ºC.
 • Menjars calents 65ºC.
 • Les tapes o entrepans elaborats i exposats al públic han d’estar protegits i en condicions adequades de temperatura
 • Instal·lacions frigorífiques (neveres i congeladors), en nombre suficient, amb il·luminació protegida i amb termòmetre.

Magatzem no frigorífic d’aliments

Serveis higiènics per als manipuladors

 • En cas d’haver-los de compartir amb el públic, es requereix aixeta de tancament no manual i aigua calenta.
 • Rentamans equipat correctament.
 • Inodor aïllat de la zona manipulació per un vestíbul.

Vestidors per als manipuladors

 • Lloc o espai que permeti mantenir la indumentària aïllada i tancada
Per consultar la normativa sanitària horitzontal i específica, es pot consultar la pàgina web de la Diputació de Barcelona aquí.

Establiments destinats a activitats musicals

Com hem dit abans, els bars o restaurants que ofereixen ambientació musical no es regeixen pel mateix tipus de llicència. Segons l’OMAIIAA, els bars de copes, bars de tapes, pubs, bars de menús, hamburgueseries, cocteleries, bars de menjar ràpid, restaurants lounge, bars karaoke etc., es classifiquen de la següent manera:

Bar musical

 • Pot oferir els serveis de bar
 • Pot oferir ambientació musical per mitjans mecànics
 • No pot oferir representacions, projeccions, espectacles ni actuacions.
 • No pot tenir pista de ball o espai assimilable

Bar musical amb música en directe

 • Pot oferir els serveis de bar
 • Pot oferir representacions, projeccions, espectacles ni actuacions
 • Pot tenir pista de ball o espai assimilable

Restaurant musical

 • Pot oferir els serveis de restaurant
 • Pot oferir representacions, projeccions, espectacles ni actuacions.
 • Pot tenir pista de ball o espai assimilable

Altres tipus de llicències

Cal tenir en ment un altre tipus de llicències i permisos, com ara els de venda de begudes alcohòliques, màquines escurabutxaques, venda de tabac, etc.

A més, tot i que les llicències C1, C2 i C3, i les llicències de bar, bar-cafeteria i bar-restaurant, són les més nombroses, hi ha altres negocis de restauració que requereixen permisos diferents. Alguns d’ells són:

 • Gelateries i orxateries
 • Llocs de castanyes
 • Forns i pastisseries

Més informació

© SAIA 2023